Lokacija:

Beograd, naselje Kneževac

Objekat:

stan

Klijent:

privatno lice

Usluga:

renoviranje stana

Close Menu