Lokacija:

Beograd, ul. Đorđa Jovanovića

Objekat:

stan

Klijent:

privatno lice

Usluga:

renoviranje stana

45.11
Play Video
Close Menu