Lokacija:

Beograd, naselje Krnjača

Objekat:

stan

Klijent:

privatno lice

Usluga:

projektovanje

Close Menu